Liczba odwiedzin: 226251

 
   

Informacje podstawowe

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. K. I. Gałczyńskiego 51
59-700 Bolesławiec

zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS : 0000055433

REGON : 230443162 NIP : 612-000-42-97

Kapitał zakładowy: 11 473 500 zł


tel. 75 732 08 43
fax. 75 732 08 40
adres e-mail:
sekretariat@zec.boleslawiec.pl


strona www:
https://www.zec.boleslawiec.pl

BANK ZACHODNI WBK S.A.
I Oddział Bolesławiec
25 1090 1939 0000 0005 1600 6771

   Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu

   (c) ZEC Bolesławiec 2009